ประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2565
งานยุทธศาสตร์
21 กรกฎาคม 2565
25
0
0

วันที่ 12 ก.ค. 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูนจัดการประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายภาษเดช  หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ และนายทรงพล  หาญศิริมีชัย พลังงานจังหวัดลำพูน เป็นเลขานุการคณะทำงาน เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานของจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ทบทวน ปี 2565 ณ ห้องประชุมอนันตยศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
15 มีนาคม 2566
16
โครงการด้านพลังงานที่ดำเนินการในจังหวัดลำพูน ปี 2564

โครงการด้านพลังงานที่ดำเนินการในจังหวัดลำพูน ปี 2564

Hover Icon
2 เมษายน 2564
70
ขั้นตอนการพิมพ์แบบชำระค่าธรรมเนียมรายปี ตาม พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

ขั้นตอนการพิมพ์แบบชำระค่าธรรมเนียมรายปี ตาม พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 สำหรับผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12

Hover Icon
21 กรกฎาคม 2565
2225
เปิดรับข้อเสนอโครงการเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2566

เปิดรับข้อเสนอโครงการเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ. 2566 จังหวัดละ 10 ล้านบาท ส่งใบสมัครที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565