ราคาขายปลีก น้ำมัน ( บาท/ ลิตร )

เบนซิล 95 47.24

แก็สโซฮอลล์ 95 39.45

แก็สโซฮอลล์ 91 39.18

แก็สโซฮอลล์ อี 20 37.14

แก็สโซฮอลล์ อี 85 36.79

ดีเซล 29.94

EnergyStat.diesel_B7 29.94

ดีเซล บี 20 29.94

ดีเซล บี 7 พรีเมียม 40.24

Hover Icon
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

29 พฤษภาคม 2566
31
ดูทั้งหมด
Hover Icon
ประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานของจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ทบทวน ปี 2566 วันที่ 22 ก.ย. 2566 ณ ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

27 กันยายน 2566
2
Hover Icon
อบรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 2566 (23 มิ.ย. 2566)

อบรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. การใช้พลังงานทดแทนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2. การส่งเสริมคุณธรรมในการใช้พลังงานเพื่อส่วนร่วม

28 มิถุนายน 2566
13
Hover Icon
อบรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 2566 (22 มิ.ย. 2566)

อบรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. การใช้พลังงานทดแทนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2. การส่งเสริมคุณธรรมในการใช้พลังงานเพื่อส่วนร่วม

28 มิถุนายน 2566
10
Hover Icon
อบรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 2566 (20 มิ.ย. 2566)

อบรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. การใช้พลังงานทดแทนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2. การส่งเสริมคุณธรรมในการใช้พลังงานเพื่อส่วนร่วม

28 มิถุนายน 2566
8
Hover Icon
อบรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 2566 (14 มิ.ย. 2566)

อบรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. การใช้พลังงานทดแทนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2. การส่งเสริมคุณธรรมในการใช้พลังงานเพื่อส่วนร่วม

28 มิถุนายน 2566
2
Hover Icon
อบรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 2566 (2 มิ.ย. 2566)

อบรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. การใช้พลังงานทดแทนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2. การส่งเสริมคุณธรรมในการใช้พลังงานเพื่อส่วนร่วม

28 มิถุนายน 2566
5
Hover Icon
อบรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 2566 (1 มี.ค. 2566)

อบรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. การใช้พลังงานทดแทนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2. การส่งเสริมคุณธรรมในการใช้พลังงานเพื่อส่วนร่วม

27 มิถุนายน 2566
5
Hover Icon
อบรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 2566 (21 ก.พ. 2566)

อบรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. การใช้พลังงานทดแทนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2. การส่งเสริมคุณธรรมในการใช้พลังงานเพื่อส่วนร่วม

27 มิถุนายน 2566
8
Hover Icon
อบรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 2566 (16 ก.พ. 2566)

อบรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. การใช้พลังงานทดแทนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2. การส่งเสริมคุณธรรมในการใช้พลังงานเพื่อส่วนร่วม

27 มิถุนายน 2566
10
Hover Icon
โครงการด้านพลังงานที่ดำเนินการในจังหวัดลำพูน ปี 2565

โครงการด้านพลังงานที่ดำเนินการในจังหวัดลำพูน ปี 2565

15 มีนาคม 2566
27
ดูทั้งหมด
Hover Icon
อบรมถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจด้านพลังงานแก่นักเรียน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูนจัดอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานในคาบเรียนทักษะวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง

27 พฤษภาคม 2565
52
ดูทั้งหมด
Hover Icon
โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (วินเซฟ)

โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (วินเซฟ) ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน (พฤษภาคม 2565 - กรกฎาคม 2565) รับสิทธิส่วนลดค่าน้ำมันกลุ่มเบนซินในรูปแบบรัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน และไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน ผ่านแอปพลิเคชั่น ”เป๋าตัง” เริ่มใช้สิทธิ 8 พฤษภาคม 2565

2 พฤษภาคม 2565
24
Hover Icon
ขั้นตอนการพิมพ์แบบชำระค่าธรรมเนียมรายปี ตาม พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

ขั้นตอนการพิมพ์แบบชำระค่าธรรมเนียมรายปี ตาม พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 สำหรับผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12

2 เมษายน 2564
70
ดูทั้งหมด
E
NERGY STATISTICS
สถิติพลังงาน